DAIKIN - NHẬT BẢN

Nhà sản xuất giàn phơi thông minh hàng đầu thế giới – Daikin. Đằng sau sự tăng trưởng ổn định là hai điều kiện đặc trưng của Nhật Bản - “khí hậu đa dạng với bốn mùa rõ rệt” và “tốc độ đô thị hoá lớn” Được rèn luyện trong một môi trường khắc nghiệt mang tên “Nhật Bản” việc theo đuổi để tạo ra những chiếc giàn phơi thông minh chất lượng cao đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng và chú trọng đặc biệt đến từng chi tiết từ phát triển đến sản xuất đã đưa công nghệ giàn phơi Daikin đến vị trí hàng đầu thế giới.


Daikin - Thương hiệu Nhật Bản

Khí hậu đa dạng của Nhật Bản và nguồn lực hạn chế dẫn đến sự ra đời của công nghệ Daikin, một thương hiệu Nhật Bản. 

Daikin sẽ tiếp tục đưa những công nghệ này ra thế giới để mang lại cuộc sống tiện nghi hơn, thoải mái hơn cho người dân tại nhiều quốc gia.

Xem thêm >

Không có thương hiệu nào trong danh sách.