• - Mã sản phẩm: 999a

  - Hãng SX: Hòa phát

  - Năm SX: 2018

  - Màu sắc: Trắng vàng

  - Bộ tời: Hợp kim nhôm nguyên khối

  - Trọng tải: 70 kg

  Xem thm

  Bảo hành: Bảo hành chính hãng 07 năm

  650.000 vnđ

 • - Mã sản phẩm: Ks - 950

  - Hãng SX: Hòa phát

  - Năm SX: Model 2017

  - Màu sắc: Trắng bạc

  - Bộ tời: Hợp kim

  - Trọng tải: 50 kg

  Xem thm

  Bảo hành: Bảo hành chính hãng 05 năm

  500.000 vnđ

 • - Mã sản phẩm: 999A

  - Hãng SX: Hòa Phát

  - Năm SX: Model 2020

  - Màu sắc: Trắng bạc

  - Bộ tời: Hợp kim nhôm nguyên khối

  - Thanh phơi: Dài 2,4m

  - Trọng tải: 50kg

  Xem thm

  Bảo hành: Chính hãng 06 năm,Đổi mới trong 06 tháng

  1.150.000 vnđ 1.550.000 vnđ

  -34%

  1.150.000 vnđ 1.550.000 vnđ

 • - Mã sản phẩm: 999A Model 2018
  - Hãng SX: Hòa Phát
  - Năm SX: Model 2018
  - Màu sắc: Trắng bạc
  - Bộ tời: Hợp kim nhôm nguyên khối
  - Thanh phơi: Dài 2,4m
  - Trọng tải: 60 kg

  Xem thm

  Bảo hành: Chính hãng 08 năm, Đổi mới trong 30 ngày

  1.050.000 vnđ 1.650.000 vnđ

  -57%

  1.050.000 vnđ 1.650.000 vnđ

 • - Mã sản phẩm: 999b

  - Hãng SX: Hòa Phát 

  - Năm SX: Model 2016

  - Màu sắc: Trắng bạc

  - Bộ tời: Hợp kim nhôm nguyên khối

  - Thanh phơi: Dài 2,4m

  - Trọng tải: 35kg

  Xem thm

  Bảo hành: Chính hãng 48 tháng,Đổi mới trong 30 ngày

  950.000 vnđ 1.450.000 vnđ

  -52%

  950.000 vnđ 1.450.000 vnđ

 • - Mã sản phẩm: 999b
  - Hãng SX: Hòa Phát
  - Năm SX: Model 2017
  - Màu sắc: Trắng ghi
  - Bộ tời: Hợp kim nhôm nguyên khối
  - Thanh phơi: Dài 2,4m
  - Trọng tải: 50kg

  Xem thm

  Bảo hành: Chính hãng 06 năm,đổi trả miễn phí trong 08 tháng

  850.000 vnđ 1.650.000 vnđ

  -94%

  850.000 vnđ 1.650.000 vnđ

 • - Mã sản phẩm: 999b
  - Hãng SX: Hòa phát
  - Năm SX: Model 2018
  - Màu sắc: Trắng bạc
  - Bộ tời: Hợp kim nhôm nguyên khối
  - Thanh phơi: Dài 2,4m
  - Trọng tải: 70 kg

  Xem thm

  Bảo hành: Bảo hành chính hãng 07 năm

  1.250.000 vnđ 1.950.000 vnđ

  -56%

  1.250.000 vnđ 1.950.000 vnđ

 • - Mã sản phẩm: Hp 09

  - Hãng SX: Hòa phát

  - Năm SX: Model 2018

  - Màu sắc: Inox

  - Bộ tời: Tay quay liền

  - Thanh phơi: Dài 2,4m

  - Trọng tải: 70 kg

  Xem thm

  1.950.000 vnđ 2.850.000 vnđ

  -46%

  1.950.000 vnđ 2.850.000 vnđ

 • Đang cập nhật...

  Xem thm

  Bảo hành: Đang cập nhật...

  1.050.000 vnđ 1.350.000 vnđ

  -28%

  1.050.000 vnđ 1.350.000 vnđ

 • - Mã sản phẩm: Ks- 950

  - Hãng SX: Hòa Phát

  - Năm SX: Model 2017

  - Màu sắc: Trắng bạc

  - Bộ tời: Hợp kim

  - Thanh phơi: Dài 2,4m

  - Trọng tải: 35kg

  Xem thm

  Bảo hành: Chính hãng 36 tháng,đổi trả trong 15 ngày nếu lỗi do nhà sản xuất

  1.050.000 vnđ 1.350.000 vnđ

  -28%

  1.050.000 vnđ 1.350.000 vnđ

 • - Mã sản phẩm: Ks - 960

  - Hãng SX: Hòa Phát

  - Năm SX: Model 2018

  - Màu sắc: Trắng bạc

  - Bộ tời: Hợp kim nhôm nguyên khối

  - Thanh phơi: Dài 2,4m

  - Trọng tải: 60 kg

  Xem thm

  Bảo hành: Bảo hành chính hãng 06 năm

  1.150.000 vnđ 1.750.000 vnđ

  -52%

  1.150.000 vnđ 1.750.000 vnđ

 • - Mã sản phẩm:Ks- 980

  - Hãng SX: Hòa Phát

  - Năm SX: Model 2018

  - Màu sắc: Trắng bạc

  - Bộ tời: Inox

  - Thanh phơi: Dài 2,4m

  - Trọng tải: 60kg

  Xem thm

  Bảo hành: Chính hãng 06 năm,đổi trả miễn phí lỗi do nhà sản xuất trong 45 ngày

  1.350.000 vnđ 1.650.000 vnđ

  -22%

  1.350.000 vnđ 1.650.000 vnđ

 • - Mã sản phẩm: HP01 Model 2018

  - Hãng SX: Hòa phát

  - Năm SX: Model 2018

  - Màu sắc: Trắng

  - Thanh phơi: Dài 2,4m

  - Trọng tải: 50kg

  Xem thm

  Bảo hành: Bảo hành chính hãng 05 năm

  8.600.000 vnđ 10.500.000 vnđ

 • - Mã sản phẩm: Hp02

  - Hãng SX: Hòa phát

  - Năm SX: Model 2018

  - Màu sắc: Xâm bank

  - Thanh phơi: Dài 2,4m

  - Trọng tải: 50kg

  Xem thm

  Bảo hành: Bảo hành chính hãng 05 năm

  9.400.000 vnđ 11.500.000 vnđ

 • - Mã sản phẩm: Hatsu 826 - S400FG

  - Hãng SX: Hatsu

  - Năm SX: Model 2018

  - Màu sắc: Đỏ đồng

  - Thanh phơi: Dài 2,4m x 4 thanh

  - Trọng tải: 40 kg

  Xem thm

  Bảo hành: Bảo hành chính hãng 05 năm,đổi trả sản phẩm lỗi miễn phí trong 06 tháng

  10.500.000 vnđ 13.000.000 vnđ

 • - Mã sản phẩm: Takara 236 - E200FG

  - Hãng SX: Takara

  - Năm SX: Model 2017

  - Màu sắc: Sâm bank

  - Thanh phơi: Dài 2,4m

  - Trọng tải: 40 kg

  Xem thm

  Bảo hành: Bảo hành chính hãng 05 năm,đổi trả sản phẩm lỗi miễn phí trong 06 tháng

  10.500.000 vnđ 12.500.000 vnđ

 • - Mã sản phẩm: Takashi 620 - C300FG

  - Hãng SX: Takashi

  - Năm SX: Model 2018

  - Màu sắc: Sâm bank

  - Thanh phơi: Dài 2,4m

  - Trọng tải: 50 kg

  Xem thm

  Bảo hành: Bảo hành chính hãng 06 năm,đổi trả sản phẩm lỗi miễn phí trong 12 tháng

  13.800.000 vnđ 14.900.000 vnđ

 • - Mã sản phẩm: Takashi 630 - C300FG

  - Hãng SX: Takashi

  - Năm SX: Model 2018

  - Màu sắc: Đỏ đồng

  - Thanh phơi: Dài 2,4m

  - Trọng tải: 50 kg

  Xem thm

  Bảo hành: Bảo hành chính hãng 06 năm,đổi trả sản phẩm lỗi miễn phí trong 12 tháng

  14.800.000 vnđ 16.700.000 vnđ

 • - Mã sản phẩm: Korea KFW236 - A1

  - Hãng SX: Koera

  - Năm SX: Model 2017

  - Màu sắc: Trắng

  - Thanh phơi: Dài 2,4m

  - Trọng tải: 40 kg

  Xem thm

  Bảo hành: Bảo hành chính hãng 48 tháng,đổi trả sản phẩm lỗi miễn phí trong 12 tháng

  10.500.000 vnđ 12.500.000 vnđ

 • - Mã sản phẩm: HW100 - WF

  - Hãng SX: Taiwan

  -Năm SX: Model 2017

  - Màu sắc: Trắng

  - Thanh phơi: Dài 2,4m

  - Trọng tải: 35 kg

  Xem thm

  Bảo hành: Bảo hành chính hãng 36 tháng,đổi trả sản phẩm lỗi miễn phí trong 12 tháng

  5.800.000 vnđ 6.500.000 vnđ